Требования к абитуриенту

Абитуриенттердин даярдык деӊгээлине коюлуучу талаптар. 1.1.1. «Бакалавр» академиялык даражасына ээ болуу үчүн жогорку кесиптик билим алууга талапкер болгон абитуриенттин билим деӊгээли – жалпы орто билим же кесиптик орто (же жогорку кесиптик) билим. 1.1.2. Абитуриенттин жалпы орто билими же кесиптик орто билими (жогорку кесиптик билими) жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документи болушу керек.