Материально-технические и финансовые условия реализации ООП

Кафедранын материалдык-техникалык базасына жана аудиториялык фонду боюнча маалымат

· Журналистика кафедрасына кафедрасына караштуу 1 лаборатория, 1 студенттердин чыгармачыл борбору бар.

· Кафедрада 3 компьютер, 1 принтер бар, колдонулуп жатат. Студенттердин чыгармачыл борборунда 6 компюьтер эскилигине жеткендигине байланыштуу ОшМУнун кампасына тапшырылды, лабораторияда 3 компьютер жана 1 түстүү принтер бар.

· Учурдун талабына ылайык кабинеттерге жаны компьютерлер, маркердик доска, акылдуу доска, фотоаппарат керек.

· Адистикке байланыштуу жаш журналисттер чыгармачыл борборунда 2600 даана китептер, 500 даана электрондук китептер бар. Адистикке байланыштуу китептердин көпчүлүк пайызы орус тилинде. Кыргызча журналистика адистигине байланыштуу китептер бар бирок, алардын даанасы аз өлчөмдө.

№ 202 – каана. Жаш журналисттердин чыгармачыл борбору

№ 203 – каана. Теле, радио жана басма сөз лабораториясы

Аталышы

Саны

Аталышы

Саны

1

Компьютердик стол

9

1

Монтаж столу

1

2

Стол

8

2

Стол

14

3

Стул

18

3

Стул

20

4

Шкаф

3

4

Шкаф

2

5

Маркер доска

1

5

Маркер доска

1

6

Телевизор

1

6

Телевизор

1

8

Трибуна

1

8

Шитатив

1

9

Стент

9

Фотоаппарат

1

10

Диктофон

1

11

Колонка

2

12

Радиоаппаратура

1

13

Сейф

1

14

Компьютердик калонка

1

15

монитор

3

16

Системалык блок

3